Basic

Chuyên mục này tập trung các bài viết hướng dẫn lập trình cơ bản giành cho người mới (đang học hoặc tự học). Nội dung chuyên mục này chia thành 03 chuyên mục nhỏ: Kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu và lập trình hướng đối tượng. Đây sẽ là nơi để bạn bắt đầu bước những bước đi đầu tiên trên con đường trở thành lập trình viên của mình.

Lưu ý: Nếu bạn là người mới chưa biết gì về lập trình thì hãy bắt đầu bằng chuyên mục Kỹ thuật lập trình trước nhé.