Nối tiếp bài viết trước, bài viết này mình sẽ tiếp tục trình bày tới bạn thêm 03 iOS Controls nữa. Đó là UIStepperUITextField và UITextView. Mời bạn tiếp tục theo dõi nhé.


UIStepper


UIStepper là lớp cung cấp cho bạn một control để tăng hoặc giảm giá trị trên giao diện người dùng.

  • Button ký hiệu ‘’ để giảm giá trị.
  • Button ký hiệu ‘+’ để tăng giá trị.

UIStepper ➤ Lưu ý: UIStepper chỉ hỗ trợ thao tác tăng hoặc giảm giá trị, nhưng không hỗ trợ hiển thị giá trị lên giao diện. Khi nhấn vào bất kỳ Button nào thì sự kiện valueChanged sẽ được phát sinh.

Một số thuộc tính cơ bản hay sử dụng

UIStepper Properties

Một số phương thức hay sử dụng

UIStepper Methods


UITextField


UITextField là lớp cung cấp cho bạn một control để nhập và hiển thị văn bản với số lượng nhỏ trên giao diện người dùng. Khi nhận được tác động của người dùng (tap) thì keyboard sẽ tự động được hiển thị lên giao diện.
UITextField Ngoài ra UITextField còn hỗ trợ bạn tuỳ biến giao diện của control bằng cách bổ sung thêm view (icon, button, label,…) vào 2 bên trái hoặc phải control nhằm nhấn mạnh hoặc thể hiện chức năng nào đó cho control.

Một số thuộc tính cơ bản hay sử dụng

UITextField Properties

Thiết lập left view

Left view là “vùng giao diện” bên trái của text field, đây là nơi bạn có thể bổ xung thêm giao diện hoặc control chức năng cho text field, ví dụ:
UITextField
➤ Lưu ý: Toàn bộ quá trình thiết lập sẽ được thực hiện bằng code (right view làm tương tự). Bạn cần cài đặt trong một action (hoặc func) sẽ thực hiện việc hiển thị left view. Ví dụ cài đặt trong action valueChanged của UISegmentedControl.
UITextField
➤ Kết quả:
UITextField


UITextView


UITextView là lớp cung cấp cho bạn một control hỗ trợ nhập và hiển thị khối lượng lớn văn bản trên nhiều dòng. Hỗ trợ thanh cuộn cho phép người dùng cuộn nội dung văn bản. Từ iOS 6 trở lên, lớp này còn hỗ trợ bạn thuộc tính attributedText cho phép định dạng văn bản (font, màu sắc, canh lề,…).
UITextView

Một số thuộc tính cơ bản hay sử dụng

UITextView có các thuộc tính text, font, textColor, textAlignment, inputView, inputAccessoryView tương tự như UITextField. Do đó mình sẽ không liệt kê lại nhé.
UITextView Properties

Một số phương thức hay sử dụng

UITextView Methods


Tổng kết


Bài viết này mình sẽ tạm dừng ở đây nhé, vẫn chưa hết đâu bạn nhé. Bài viết tiếp theo mình sẽ trình bày tiếp về iOS Controls, cụ thể là UISlider, UIProgressView, UIActivityIndicatorView, UIPageControlUIImageView. Bạn hãy đón xem nhé.

0 0 votes
Đánh giá bài viết
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments