Sau chuỗi 07 bài học nhập môn cơ bản, bây giờ là lúc để bạn bắt tay vào thực hành. Bài viết này mình đưa ra 10 bài tập cơ bản, những bài tập này sẽ giúp bạn làm quen với nhập/xuất và thực hiện các phép tính đơn giản trong C++. Hãy cố gắng thực hiện bạn nhé. Nếu có gặp khó khăn ở bài tập nào thì bạn hãy viết comment ở dưới để chúng ta cùng thảo luận.


Bài tập nhập xuất


 1. Viết chương trình xuất ra màn hình bài thơ sau (bạn có thể không cần nhập dấu):

Bài tập nhập xuất

 1. Viết chương trình xuất ra màn hình theo mẫu sau:

Bài tập nhập xuất


Bài tập tính toán cơ bản


 1. Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên dương a và b. Bạn hãy cho biết kết quả chia lấy phần nguyên và phần dư của a với b.
 2. Viết chương trình nhập một số nguyên dương N có 2 chữ số từ bàn phím. Bạn hãy xuất ra màn hình tổng các chữ số của N.
  ➤ Ví dụ:  Nhập N = 48, kết quả in ra màn hình là: 4+8=12
 3. Viết chương trình cho phép nhập vào một số đo nhiệt độ theo độ Fahrenheit và xuất ra nhiệt độ tương đương của nó theo độ Celsius, sử dụng công thức chuyển đổi:
  lập trình C++
 4. Viết chương trình cho phép nhập vào giờ, phút và giây, hãy đổi sang giây và in kết quả ra màn hình
 5. Viết chương trình cho phép nhập vào thời gian của một công việc nào đó tính bằng giây. Hãy chuyển đổi và in ra màn hình thời gian trên dưới dạng bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây.
 6. Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b. Tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 số trên và in kết quả ra màn hình
 7. Viết chương trình nhập vào 4 số nguyên a, b, c, d. Tính giá trị trung bình cộng của 4 số trên và in kết quả ra màn hình

Bài tập kiểm tra kiến thức


Đây là những bài tập để kiểm tra bạn hiểu bài như thế nào, do đó bạn sẽ không lập trình và chạy thử trên máy. Mà bạn hãy nhẩm (hoặc làm trên giấy) sau đó cho trả lời kết quả theo từng yêu cầu.

 1. Bạn hãy cho biết kết quả của những đoạn chương trình sau:
  lập trình C++
 2. Các định danh nào sau đây không hợp lệ:
  lập trình C++
 3. Bạn hãy cho biết những chỗ sai và sửa lại cho đúng của những lệnh sau:
  lập trình C++
0 0 votes
Đánh giá bài viết
1 Bình luận
cũ nhất
mới nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Mr Hii
Mr Hii
3 năm trước

Biến không được khởi tạo là sao vậy ad? Mình đã khai báo đầy đủ nhưng vẫn bị lỗi