Sau khi hoàn thành 02 bài học về cấu trúc điều khiển (cấu trúc if) và cấu trúc lựa chọn (cấu trúc switch…case), thì đây chính là lúc để bạn vận dụng vào làm bài tập. Trong bài thực hành lần này, mình sẽ có video hướng dẫn mẫu giành cho bạn nào còn cảm thấy khó khăn trong quá trình tự học thì có thể tham khảo.


Bài tập vận dụng cấu trúc if và switch…case


 1. Nhập vào hai số nguyên a, b. In ra màn hình giá trị lớn nhất.
 2. Cho ba số a, b, c đọc vào từ bàn phím. Hãy tìm giá trị lớn nhất của ba số trên và in ra kết quả.
 3. Cho ba số a, b, c đọc vào từ bàn phím. Hãy in ra màn hình theo thứ tự tăng dần các số. (Chỉ được dùng thêm hai biến phụ).
 4. Giải và biện luận phương trình:
  ax + b = 0
 5. Giải và biện luận phương trình:
 6. Giải và biện luận phương trình:
 7. Viết chương trình nhập vào một số nguyên n gồm ba chữ số. Xuất ra màn hình chữ số lớn nhất ở vị trí nào?
  ➤ Ví dụ:  n=291. Chữ số lớn nhất nằm ở hàng chục (chữ số 9).
 8. Viết chương trình nhập vào số nguyên n gồm ba chữ số. Xuất ra màn hình theo thứ tự tăng dần của các chữ số.
  ➤ Ví dụ:  n=291. Xuất ra 129.
 9. Nhập vào ngày, tháng, năm. Kiểm tra xem ngày, tháng, năm đó có hợp lệ hay không? In kết quả ra màn hình.
 10. Nhập vào giờ, phút, giây. Kiểm tra xem giờ, phút, giây đó có hợp lệ hay không? In kết quả ra màn hình.
 11. Viết chương trình nhập vào ngày, tháng, năm hợp lệ. Cho biết năm này có phải là năm nhuận hay không? In kết quả ra màn hình.
 12. Viết chương trình tính diện tích và chu vi các hình: tam giác, hình vuông, hình chữ nhật và hình tròn với những thông tin cần được nhập từ bàn phím.
 13. Viết chương trình tính tiền cước TAXI. Biết rằng:
  • km đầu tiên là 13000đ.
  • Mỗi km tiếp theo là 12000đ.
  • Nếu lớn hơn 30km thì mỗi km thêm sẽ là 11000đ.

  Hãy nhập số km sau đó in ra số tiền phải trả.

 14. Nhập vào 3 số nguyên dương. Kiểm tra xem 3 số đó có lập thành tam giác không? Nếu có hãy cho biết tam giác đó thuộc loại nào? (Cân, vuông, đều, …).
 15. Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n. Kiểm tra xem n có phải là số chính phương hay không? (số chính phương là số khi lấy căn bặc 2 có kết quả là nguyên).

Hướng dẫn thực hành


Dưới đây là video hướng dẫn làm bài tập minh hoạ giành cho các bạn mới.

Bạn hãy lưu ý là video này xây dựng với mục đích hướng dẫn làm bài tập vận dụng cấu trúc if, do đó đây chưa hẳn là cách làm tốt nhất và càng không phải là cách làm duy nhất. Vì vậy bạn hãy đừng ngần ngại mà hãy chia sẻ cách làm của mình bằng cách comment bên dưới nhé.

5 1 vote
Đánh giá bài viết
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments