Chào các bạn, tiếp theo nội dung trong chuỗi bài viết lập trình Swift cơ bản. Mình sẽ trình bày các toán tử trong lập trình Swift, phần này cũng đơn giản và ngắn gọn thôi mời các bạn theo dõi nhé.

Toán tử số học

Nếu các bạn đã học qua C thì mình tin chắc rằng các bạn sẽ cảm thấy rất quen thuộc với những toán tử số học mà Swift hỗ trợ, cụ thể thì các bạn xem bảng bên dưới nhé.

Bảng toán tử số học trong Swift Bảng toán tử số học trong Swift

Toán tử gán

Swift hỗ trợ đầy đủ các toán tử gán như C, tuy nhiên có một số lưu ý như sau các bạn chú ý nhé:

  • Từ phiên bản Swift 3.0 trở lên (thời điểm viết bài là 4.0) thì Swift không hỗ trợ toán tử tăng giảm ++ hoặc – –
  • Không thể gán “=” giá trị cho nhiều biến cùng một lúc như C do phép gán trong Swift không trả ra giá trị.

Bảng toán tử gán trong Swift Bảng toán tử gán trong Swift

Toán tử so sánh

Bảng toán tử so sáng trong Swift Bảng toán tử so sánh trong Swift

Toán tử điều kiện

Đối với những bạn nào đã biết C thì sẽ thấy cái này quen. Swift hỗ trợ luôn cả toán tử điểu kiện “?” để thực hiện phép so sánh “nếu … thì …”, cú pháp như sau:

Toán tử điều kiện

☞ Nếu thoả <biểu thức điều kiện> thì trả về <kết quả 1> ngược lại trả về <kết quả 2>.

➤ Ví dụ: Xét ví dụ sau.

Toán tử điều kiện

Toán tử phạm vi

Toán tử phạm vi được dùng để xác định vùng giá trị nào đó, thường được sử dụng cho cấu trúc lặp trong Swift.
Có 2 dạng:
☞ Closed: (ab) xác định vùng giá trị từ a đến b (bao gồm cả ab)

Toán tử phạm vi

☞ Half-Open: (a..<b) xác định vùng giá trị từ a đến b (bao gồm a nhưng không bao gồm b)

Toán tử phạm vi

Toán tử trên bit

Bảng toán tử trên Bit trong Swift Bảng toán tử trên Bit trong Swift

Lời kết

Phần này mình tạm dừng ở đây nhé, nội dung bài tiếp theo mình sẽ trình bày về các cấu trúc rẽ nhánh (điều kiện) trong Swift. Hy vọng rằng qua những bài này các bạn đã có được một cái nhìn sơ bộ về cú pháp Swift cơ bản. Thực ra so với Objective C thì Swift đã dễ học hơn rất nhiều và tiệm cận gần như C# hoặc Java, vì thế mình nghĩ đối với những bạn mới thì Swift là sự lựa chọn hay.

0 0 votes
Đánh giá bài viết
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments